Anunţ privind selecţia de oferte pentru achizitii finanţate din FSE prin POSDRU 2007-2013

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (MECI-UMPFE), a demarat, în decembrie 2008, proiectul cu titlul "DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE PRIN ACTIVITĂŢI DE MENTORAT", cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 - "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", Domeniul Major de Intervenţie1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă de 98% din valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile care se acordă după cum urmează: 80,95% din finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi 19,05% din finanţarea nerambursabilă acordată din bugetul naţional, 2% din contribuţia eligibilă a Beneficiarului (MECI-UMPFE).

Millenium Design Group SRL, în calitate de partener în cadrul proiectului, lansează procedura deschisă, respectiv procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei, în conformitate cu cerinţele Procedurii pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art 8 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art 8 lit c1 din aceeaşi ordonanţă.

Obiectul contractului il reprezintă achiziţia a 10.000 mape necesare Millenium Design Group SRL pentru realizarea activităţilor ce îi revin în cadrul proiectului.

Valoarea estimată a achiziţiei este de 16.000 lei, fără TVA.

Contractul se va derula începând cu data semnării contractului de ambele părţi şi până la data de 30.11.2009.

Specificaţii tehnice mapă:
Format: A4+
Tipar: 4+0 culori
Suport: dublucretat mat 350g/mp
Finisare: 3 clape, dublubig
Cerinţele impuse prin specificaţiile tehnice sunt minimale.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 08 septembrie 2009, ora 11:30 AM. Ofertele vor fi depuse la adresa de mai jos. Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai jos nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului.

Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Toate materialele elaborate şi care fac obiectul prezentei achiziţii trebuie să respecte cerinţele Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2007-2013 în Romania. Acest manual poate fi accesat pe următoarea pagină de internet:

http://www.fseromania.ro/images/downdocs/manual_identitate_vizuala_posdru.pdf

Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni-vineri, între orele 10.00 - 16.00 (ora locală) cu excepţia sărbătorilor legale la adresa de mai jos:

Contact:
Alina Ene
MILLENIUM DESIGN GROUP SRL
Adresă: Punct de lucru Str. Ionescu Gion nr 12, sector 3, Bucureşti
Tel/fax: +40 21 326 23 15;
E-mail: alina.ene@m-design.ro

  Anunt achizitie mape.pdf (272 KB)